Posts Tagged ‘לאונרד כהן’

המלון השליו

יום שני, יוני 14, 2010

אני זוכר אותך היטב במלון השליו

דיברת באומץ ובלב טוב

הצעת לי גוף על המזרון החשוף

כשהמונית מחכה ברחוב

אלו היו הנסיבות, זה היה המקום

כל מרצנו לכסף ובשר

זו הייתה אהבה עבור עובדי הפזמון

ודאי עדיין עבור מי שעוד שר

 

אבל את התרחקת, אם תסכימי או לא

פשוט הפנית את גבך לקהל

את התרחקת, ומעולם לא אמרת

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

וקשקושים שכאלה

 

אני זוכר אותך היטב במלון השליו

היית ידועה, ליבך היה מהולל

הזכרת כיאה שאת מעדיפה גבר נאה

אבל עבורי תחרגי מהכלל

וצעקת חנוקה למען אנשים שכמונו

שנרמסים על ידי איקונות היופי

הדלקת לך קטנה, אמרת "טוב, לא נורא

מכוערים, אך המוזיקה לנו"

 

אבל את התרחקת, אם תסכימי או לא

פשוט הפנית את גבך לקהל

את התרחקת, ומעולם לא אמרת

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

וקשקושים שכאלה

 

איני מתכוון שאהבתיך יותר מכולן

אני לא יכול לזכור כל אחת שנפלה

אני זוכר אותך היטב במלון השליו

זה הכל, בזכרוני את הרי בקושי עולה

 

על פי Chelsea Hotel של לאונרד כהן


This is a blog At.CorKy.Net