המלון השליו

אני זוכר אותך היטב במלון השליו

דיברת באומץ ובלב טוב

הצעת לי גוף על המזרון החשוף

כשהמונית מחכה ברחוב

אלו היו הנסיבות, זה היה המקום

כל מרצנו לכסף ובשר

זו הייתה אהבה עבור עובדי הפזמון

ודאי עדיין עבור מי שעוד שר

 

אבל את התרחקת, אם תסכימי או לא

פשוט הפנית את גבך לקהל

את התרחקת, ומעולם לא אמרת

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

וקשקושים שכאלה

 

אני זוכר אותך היטב במלון השליו

היית ידועה, ליבך היה מהולל

הזכרת כיאה שאת מעדיפה גבר נאה

אבל עבורי תחרגי מהכלל

וצעקת חנוקה למען אנשים שכמונו

שנרמסים על ידי איקונות היופי

הדלקת לך קטנה, אמרת "טוב, לא נורא

מכוערים, אך המוזיקה לנו"

 

אבל את התרחקת, אם תסכימי או לא

פשוט הפנית את גבך לקהל

את התרחקת, ומעולם לא אמרת

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

אני צריכה אותך, אני לא צריכה אותך

וקשקושים שכאלה

 

איני מתכוון שאהבתיך יותר מכולן

אני לא יכול לזכור כל אחת שנפלה

אני זוכר אותך היטב במלון השליו

זה הכל, בזכרוני את הרי בקושי עולה

 

על פי Chelsea Hotel של לאונרד כהן

Tags: , ,

כתיבת תגובה

It sounds like SK2 has recently been updated on this blog. But not fully configured. You MUST visit Spam Karma's admin page at least once before letting it filter your comments (chaos may ensue otherwise).

This is a blog At.CorKy.Net