העצב אין לו סוף

כמה עצוב זה

כל הזוגות שלא יפגשו לעולם

כל התינוקות שלא יזכו להגיד את המילה הראשונה שלהם

כל הפרחים שלא ילבלבו, בגלל כל הזחלים שלא יהפכו לפרפרים

כל המילים היפות שלעולם לא יאמרו, בגלל הפחד ממשהו שכבר לעולם לא יקרה

כל קרני האור שלעולם לא יחדרו מבעד לתריס חצי פתוח, ולעולם לא יעירו חרש זוג נאהבים

וכל הזוגות שיפגשו, כל התינוקות שיזכו, כל הפרחים שילבלבו, כל הזחלים שיהפכו, כל המילים היפות שיאמרו, כל הדברים שיקרו וכל קרני האור שיחדרו, לא יצליחו להשכיח

כמה עצוב זה

Tags:

כתיבת תגובה

It sounds like SK2 has recently been updated on this blog. But not fully configured. You MUST visit Spam Karma's admin page at least once before letting it filter your comments (chaos may ensue otherwise).

This is a blog At.CorKy.Net