שעה אחרונה של אור

שעה אחרונה של אור, יושבים על החלון

על קפה ומילים פשוטות, חיוך עייף

נושמים עמוק את האוויר, כאילו עוד מעט ייגמר

בחוץ הצבעים נמרחים, נעלמים, ושאון היום מתחלף

במנגינות קטנות של שערים נסגרים, ילדים נאספים, שיחות שקטות

זה ערבו האחרון של הקיץ, אך לא רק שלו

כשחושך ייפול אהיה גם אני במקום אחר

אני והקיץ עוזבים, בינתיים

זה היה קיץ של נוחות זמנית ונפלאה

מסדרון של אור בדרך לתחנה הבאה,

שתגיע בסופו של ערב הקיץ האחרון הזה

ועד אז, בשעה אחרונה של אור, יושבים על החלון

אני והקיץ, נפרדים זה מזה בשקט, בחיוך עייף, אבל בחיוך

Tags:

כתיבת תגובה

It sounds like SK2 has recently been updated on this blog. But not fully configured. You MUST visit Spam Karma's admin page at least once before letting it filter your comments (chaos may ensue otherwise).

This is a blog At.CorKy.Net