מפגש

וכשנתפשט, מה נרגיש?

האם נסתכל בתשוקה בעיני האחר שפעם היה עצמי, או שנתחמק ונסתתר, כרקדנים. חומקים ממבט, ממגע מערער, בוחנים ורוכנים, עד כניעה מוחלטת.

האם במבוכה נגלה מחדש גומות ושקעים? חספוסים וקימורים אשר נחשפו מאז, אך לעולם יזכרו מגע מוכר. מבקשים בחשש, ולו בחטף, עור אל עור.

וכשנתלבש, מה נאמר?

האם אשאל אותך שאלות לא נוחות, שיניעו את כתפייך הרחק ממני? כועס, צודק, ומלא רחמים עצמיים. פה יבש, ממאן להביע אהבה, ודוקר את הלב בכל הגה שנולד לאוויר.

האם תצדקי יותר ממני? או ששתיקתך תמלא את החלל, חזקה יותר מכל תשובה.

מביטים לא מביטים, יודעים שאין זה אלא מפגש.

Tags:

כתיבת תגובה

It sounds like SK2 has recently been updated on this blog. But not fully configured. You MUST visit Spam Karma's admin page at least once before letting it filter your comments (chaos may ensue otherwise).

This is a blog At.CorKy.Net